Aposento Alto Youth Volunteers http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/ Aposento Alto Youth Volunteers Aposento Alto youth volunteers Preparing to sing. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652716 109652716 Youth Volunteers Posing for a picture. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652717 109652717 Yourth Volunteers Singing a song of praise. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652718 109652718 Youth volunteers Singing to the residents. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652719 109652719 Youth volunteers Singing to the residents of Fairfax Nursing Center. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652720 109652720 Youth Volunteer Singing for residents. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652721 109652721 Youth Volunteer 5yr. old singing a solo praise. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652722 109652722 Youth Voluteer 5yr. old singing a solo praise. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652723 109652723 Youth Volunteer 12 yr. old singing a solo praise. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652724 109652724 Youth Volunteer 12 yr. old singing a solo praise. http://www.kidshelpingtheelderly.org/apps/photos/photo?photoID=109652725 109652725